Poradenství v oblasti zdravé výživy

Otázky na důležitosti toho, co sníme se objevuje v poslední době stále častěji v dotazech klientů. Oblast výživy je jednou z klíčových oblastí na cestě ke zdraví. Dostatečný příjem vitamínů a minerálů je základním pilířem péče každého o své tělo a otázka správné výživy s touto otázkou velmi silně koresponduje.

Universální recept platný pro všechny neexistuje. Každý jsme originál a každý se nacházíme v jiné rovině či situaci – proto je třeba na vhodnou výživu nahlížet individuálně i z hlediska správné volby stravy z pohledu čínské medicíny (potraviny teplotvorné, ochlazující, neutrální, hlenotvorné, vysušující ........) , zásaditosti (potraviny zásadotvorné a kyselinotvorné) , energetické hodnoty. Správnou volbou stravy lze ovlivňovat stav jednotlivých orgánů a celého těla.

Touto problematikou se dlouhodobě zabývám a přikládám jí v otázce zdraví a spokojeného života významné místo. Proto i při nejrůznějších terapiích můžeme nahlédnout společně i do této oblasti.

ZPĚT