Techniky myofasciálního uvolnění

Takzvané spoušťové body – tzn. místa stahů ve svalech mají schopnost vyvolávat přenesenou bolest v jiných částech těla. Například bolest ruky může vycházet ze spoušťových bodů v šíjových svalech, píchání v bocích ze zad, bolesti kloubů pochází z jejich okolních svalů a nejtypičtější migrény mají původ ve svalech krčních.

Přenesená bolest Ztuhlost a bolest v kloubech jako zápěstí, lokty, ramena, kolena a kyčle často nebývá nic jiného než přenesená bolest ze spoušťových bodů přiléhajících svalů. Proč se bolest přenáší, je těžko vysvětlitelné. Nejpravděpodobnější teorie je, že elektrické signály na nervové úrovni vzájemně ovlivňují, což má za následek zkreslenou nebo přenesenou představu o zdroji bolesti.

Terapeutické metody Pro spolehlivý účinek se terapie musí zaměřit přímo na SpB. Nejjednodušší a nejbezpečnější metoda je hloubková masáž, kterou může provádět terapeut nebo i po návodném poučení pacient sám. Důležité je najít ten správný bod a nenechat se zmást místem, kde se bolest projevuje. Vyvíjí takový tlak, aby se bolestivost na stupnici 1-10 pohybovala kolem 7. Úleva se dostavuje velmi brzy. Po ošetření spoušťových bodů je třeba ještě sval náležitě protáhnout aby došlo k úlevě trvalé. Pro každý jednotlivý sval těla existuje speciální protahovací cvik.
Ošetření spoušťových bodů je zatím u nás málo známá a málo využívaná metoda, což je velká škoda vhledem k jejím možnostem.

Pro ty. kteří dočetli se zájmem až sem a zajímá je ještě víc:

Co přesně je spoušťový bod? Funkcí svalů je pohyb - tedy zkracování a natahování se. To mají na svědomí mikrovlákna. Za normálního stavu po sobě volně kloužou, čímž umožňují zkracování a prodlužování svalu. Pokud se tato schopnost naruší a vlákna zůstanou v sobě zaklesnutá, část svalu zůstane trvale stažená a zbytek se musí napnout více než je normální. To má spoustu následků - v místě spoušťového bodu se prakticky zastaví cirkulace krve. Bez ní zůstává místo neokysličené, hromadí se v něm odpadní látky, které časem mohou vytvořit výrůstky (hrudky vápníku), sval a úpon nedostatkem pružnosti ztuhne a způsobuje bolest.
Příčin vzniku spoušťových bodů je mnoho a většinou se doplňují. Někdy můžeme příčinu jasně určit - zranění, nehody, pády, apod., způsobují bolest, která někdy neodejde ani po zhojení rány nebo srůstu kosti. Sval, kterému už se pozornosti při léčbě nedostalo se ozývá. Také jednorázové přetížení svalu, ať už neuváženým tréninkem, nebo přílišným pracovním zatížením bývá častou příčinou vzniku potíží. K přetížení svalů může dojít nejen přílišnou aktivitou, ale stejně tak i dlouhým sezením, špatným držením těla či pohybovými stereotypy, nadváhou apod. Důležitým faktorem je i psychika. Tělo samotné má úžasnou schopnost regenerace, ale pokud mu to mysl nedovolí, tak nezmůže nic. A právě stresy, emoční vypětí, nedostatek "chuti do života" jsou schopné úplně utlumit přirozenou imunitu a regenerační procesy těla. Jen oblast šíje a krku je u spousty lidí natolik "postižená", i když žádné zranění neutrpěli, že je jasným důkazem, co všechno psychika a životní styl dokážou.

ZPĚT