Dornova metoda a Dornova metoda plus

Je to z mého pohledu laskavá terapie. Laskavá k tělu k duši. Její velmi jednoduchý a velmi logický postup Vás možná docela ohromí. Ne nadarmo se říká, že i ty nejsložitější věci je třeba řešit od základu. A to právě Dornova metoda dělá zcela zásadně...

Většinu potíží si v průběhu života "vyrábíme" sami: špatnými návyky jako jsou nesprávné držení těla, sezení s nohou přes nohu, jednostranné sporty a činnosti. Při tom dochází k posunům obratlů a tím plotének a k posunům kloubů, které se pootočí do nesprávné polohy a svaly zafixují tuto novou pozici. Naše kosterní konstrukce je tvárná a všude je vůle; jednoduše řečeno - tak, jak to šlo tam, to logicky musí jít i zpět. A kupodivu to jde většinou mnohem rychleji než "tam". Tedy - Dornova metoda Plus se zabývá tím "zpět".

Filozofie rovné a pružné páteře
Každý problém, nepříjemnost, úraz či nemoc začíná již v našem myšlení - podvědomí. Než se však k nemoci - většinou nevědomky - propracujeme, než se nám na našem těle zhmotní, nějakou chvíli to trvá. Tím, jak myslíme a smýšlíme je ovlivněno naše konání - naše svalová činnost. A v konečném důsledku způsob jakým žijeme a používáme náš kosterní a svalový aparát se podepisuje na stavu naší páteře podobně, jako když třeba pěstujeme bonsai, jejíž živou větvičku tvarujeme napevno nastaveným drátkem. Bolest páteře je tedy spolehlivou kontrolkou jak se sebou v životě zacházíme Vlivem převažujícího sedavého způsobu života a ovlivněni domněnkami, že na sebe musíme naložit více úkolů, než je pro náš organismus zdrávo se hrbíme a choulíme a naše postoje neprospívají správnému držení těla. Špatné pohybové návyky vedou k tomu, že nesprávně zapojujeme jednotlivé svaly našeho svalového korzetu tak, že své páteři (obratlům, ploténkám …) spíš ubližujeme místo abychomi ji udržovali pružnou a pevnou.
Měli bychom se pozorně a vnímavě starat o to, aby naše páteř byla stále vzpřímená a funkční. Abychom díky rovné páteři dokázali pevně stát za svým životem, svými názory a požadavky. Abychom sami sobě nebrali možnost pružně reagovat na postupné či nenadálé změny okolností.....................

Dornova metoda je jemná metoda korekce páteře a všech kloubů v těle. Je to manuální a dynamická technika která vrací vybočené obratle, vysunuté klouby a ploténky zpět do původní správné polohy. Obratle které jsou vysunuté nebo pootočené brání průchodu energie tělem neboť páteří prochází hlavní energetický kanál. Dornovou metodou se napravují klouby a obratle a vyrovnává se celková statika těla. Děje se tak šetrně jemným tlakem za aktivního pohybu a spolupráce pacienta. Touto metodou se uvolňují jak fyzické, tak často i psychické bloky. Jakmile je odstraněna příčina obtíží, mizí i příznaky ve formě bolesti a omezené hybnosti a pacient prožívá pocit znovu nalezeného středu.

Dornova metoda plus (DMP) je logickým vyústěním dlouholeté každodenní práce doporučených terapeutů s Dornovou metodou, která vyústila v ještě komplexnější pohled na problematiku práce s lidským tělem, kosterním aparátem i svalovým korzetem. Vychází ve svých principech a metodice ze základní Dornovy metody, ale za 12 let práce lektorů a kolegů - doporučených terapeutů je původní DM rozšířena o spoustu nových postupů, poznatků a technik. Toto rozšíření je velmi rozsáhlé - např. původní DM koriguje v celé pánevní oblasti jen jeden bod, DMP už sedm! atd. Jedná se už o samostatnou metodu a zájem o ni je tak obrovský, že část byla velkým úspěchem představena na 8. mezinárodním kongresu ve Stuttgartu v říjnu 2011.

Páteř je nesporně oblast lidského těla, která si zaslouží velikou pozornost, vždyť na jejím stavu závisí správná funkce vnitřních orgánů. Tak jak chodíme na preventivní prohlídky s vozidlem, měli bychom chodit i na pravidelnou údržbu s páteří.

Touto metodou srovnáváme i rozdílnou délku dolních končetin, rovnáme rotace kyčelních kloubů, korigujeme vysunuté ploténky, odstraňujeme bolesti spojené s nerovnostmi páteře, mravenčení v nohou i rukou , bolesti hlavy, srovnává se i kostrč a tím lze přispět k otěhotnění. Správné postavení pánve je nezbytně nutné k nápravě vbočených palců na nohou.Vzhledem k provázaností páteře s inervací vnitřních orgánů dochází ke zlepšení funkce vnitřních orgánů. Po srovnání posunutých obratlů často přejdou migrény, bolesti ramen, bolesti a brnění vystřelující do nohou i jiné potíže.

Účinnost Dornovy metody je velmi vysoká, vyžaduje však i spoluúčast pacienta na sebeuvědomování si svého těla, svých chybných pohybových stereotypů a na celkovém sebeuzdravování.

Délka terapie – asi 1,5 hodiny dle stavu pacienta.

S úctou a díky svým učitelům Mgr. Zuzaně Prouzové – Lehrman a Jožkovi Půrymu. Více informací o metodě na http://www.dornova-metoda.com.

ZPĚT